Informacje ogólne

dr inż. Seweryn KOKOT

e-mail: s.kokot (at) po.edu.pl, sewkokot (at) gmail.com

Praca

Od 2002 r. jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym (adiunkt) na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej w Katedrze Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich.

Praca za granicą

2009-2012: 3-letni pobyt w Europejskim Laboratorium Badań Konstrukcji, Wspólnotowe Centrum Naukowe Komisji Europejskiej, Ispra, Włochy. Stypendium podoktoranckie - praca nad projektem: Odporność konstrukcji ramowych na obciążenia wyjątkowe.

2002-2003: 12-miesięczny pobyt na Stypendium Doktoranckim Marie-Curie w Europejskim Laboratorium Badań Konstrukcji, Wspólnotowe Centrum Naukowe Komisji Europejskiej, Ispra (koło Mediolanu), Włochy. Projekt: Wykrywanie uszkodzeń konstrukcji ramowych za pomocą pomiarów drgań.

Wykształcenie

2002-2007: dr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska, Opole, rozprawa doktorska pt.: Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji rozkładów uszkodzeń w układach belkowo-ramowych poprzez pomiary ich drgań.

1997-2002: mgr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska, Opole, specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, praca magisterska pt.: Redukcja drgań wysokich budynków poddanych działaniu wiatru z zastosowaniem strojonych tłumików masowych.

1993-1997: Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki [www] w Żorach [www1, www2].

Kursy i szkolenia

2008 VI: Udział w międzynarodowej szkole letniej nt. badań modelowych i w skali naturalnej dynamiki dużych konstrukcji, Otmuchów.

2005 X: Udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym: Dynamic methods for damage detection in structures, Udine, Włochy.

2004 VII: Udział w międzynarodowej szkole letniej nt. badań modelowych i w skali naturalnej dynamiki dużych konstrukcji, Otmuchów.

2003 X: Udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym: Identyfikacja parametrów matariałów i konstrukcji, Udine, Włochy.

2003: Roczny kurs języka włoskiego, Ispra, Włochy.

1999 X: Miesięczny kurs języka francuskiego, Grenoble, Francja.

Znajomość programów komputerowych

Analiza konstrukcji (statyka i dynamika): OpenSees (Tcl, Python), Sap 2000, Cast3m, Calfem

Języki programowania: Fortran, Python (libraries: Numpy, Scipy, Matplotlib, Calfem, OpenSees), Matlab/Octave, LaTeX (publication quality drawings with Pstricks)

Systemy operacyjne: GNU/Linux (dystrybucje: Debian, Archlinux), Windows

Zainteresowania naukowe

  • mechanika konstrukcji
  • dynamika budowli
  • wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń w konstrukcjach inżynierskich [Publikacje]
  • komputerowe wspomaganie projektowania
  • pomiary drgań konstrukcji
  • metody optymalizacji (algorytmy genetyczne)