Logo

Publications

Peer reviewed journals (Artykuły w recenzowanych czasopismach)

[1] S. Kokot, Z. Zembaty, and P. Bobra. An analysis of the effectiveness of application of rotation rate sensors in non destructive damage evaluation. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, Damage Assessment of Structures X:783-790, 2013.
[2] Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. Application of rotation rate sensors in an experiment of stiffness "reconstruction". Smart Materials and Structures, 22(7), 2013. open access: full paper.
[3] S. Kokot. Analiza ramy żelbetowej na obciążenia wyjątkowe według metody zastępczej ścieżki obciążenia. Inżynieria i Budownictwo, 8, Aug. 2012.
[4] S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. Static and dynamic analysis of a reinforced concrete flat slab frame building for progressive collapse. Engineering Structures, 40:205-217, 2012.
[5] Z. Zembaty and S. Kokot. Application of rotational measurements in stiffness reconstruction of beams and frames. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, 413-414:189-194, June 2009.
[6] S. Kokot and Z. Zembaty. Damage reconstruction of 3d frames using genetic algorithms with Levenberg-Marquardt local search. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(2):311-323, 2009.
[7] S. Kokot and Z. Zembaty. Vibration based stiffness reconstruction of beams and frames by observing their rotations under harmonic excitations — Numerical analysis. Engineering Structures, 31(7):1581-1588, 2009.
[8] S. Kokot and Z. Zembaty. Reconstruction problem of reinforced concrete beams under harmonic excitations. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, 347:691-696, 2007.
[9] S. Kokot and Z. Zembaty. Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń konstrukcji za pomocą pomiarów drgań i analiz numerycznych. Inżynieria i Budownictwo, 62(4):215-218, 2006.
[10] S. Kokot. Analiza efektywności numerycznej wybranych metod detekcji uszkodzeń w konstrukcjach prętowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 102:201-208, 2004.

Conference proceedings (Referaty konferencyjne)

[1] Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. "Rekonstruowanie" zmian sztywności belki poprzez pomiary kąta obrotu jej osi. In 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Rzeszów - Krynica, Sept. 2012.
[2] Z. Zembaty and S. Kokot. Monitorowanie zmian sztywności przestrzennych konstrukcji prętowych poprzez pomiary ich drgań harmonicznych. In 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, pages 883-890, Kielce-Krynica, Sept. 2010.
[3] S. Kokot and Z. Zembaty. Vibration based seismic damage reconstruction of r/c structures. In First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneve, Switzerland, 2007.
[4] S. Kokot and Z. Zembaty. Odtwarzanie rozkładów sztywności belek za pomoc pomiarów ich drgań. In Pięćdziesiąta Trzecia Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, volume 2, pages 479-486, Krynica, 2007.
[5] S. Kokot and Z. Zembaty. Porównanie efektywności dwóch metod detekcji i lokalizacji uszkodzeń w układach belkowych. In Pięćdziesiąta Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, pages 85-92, Krynica, 2004.

Expertises (Ekspertyzy naukowo-badawczych)

[1] S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. Static and dynamic analysis of a reinforced concrete flat slab frame building for progressive collapse. JRC Scientific and Technical Reports JRC 62663, European Commission, Joint Research Centre, 2010.
[2] S. Kokot. Literature survey on current methodologies of assessment of building robustness and avoidance of progressive collapse. JRC Scientific and Technical Reports JRC 5598, European Commission, Joint Research Centre, 2009.
[3] Z. Zembaty and S. Kokot. Seismic calculations of bridge structure designed by MGGP S.A. for Darnah location in Libya. Technical report, Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Tarnów, 2007.
[4] Z. Zembaty and S. Kokot. Wyznaczenie zastępczych sił bezwładności, przyjętych jako wymuszenie kinematyczne od drgań podłoża gruntowego dla celów projektowania nowej zabudowy kubaturowej w obszarze LGOM, BU-14/07, dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (Determination of eqivalent inertia forces of the kinematic excitations to design new buildings in the LGOM Copper Basin). Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2007.
[5] Z. Zembaty and S. Kokot. Ocena odporności zabudowy kubaturowej miasta Polkowice do Planu Ruchu 2008-2010 w oparciu o skalę GSI-2004, , BU-15/07, dla Instytu Techniki Budowlane, (Assesment of seismic resistance of Polkowice building stock for the mine activity plan for 2008-2010 using GSI-2004 scale). Technical report, Politechnika Opolska, 2007.
[6] Z. Zembaty, T. Chmielewski, M. Kowalski, and S. Kokot. Wyznaczenie wielkości wymuszeń kinematycznych od wstrząsów górniczych w warunkach lgom wraz z oceną szkodliwości ich oddziaływań w oparciu o kryteria prędkości i przemieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem składowiska Żelazny most. Raport z pracy naukowo-badawczej dla KGHM w Lubinie wykonywanej w okresie styczeń-lipiec 2004 - etap II: Model obciążenia sejsmicznego składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Technical report, Politechnika Opolska, 2004.
[7] Z. Zembaty, T. Chmielewski, M. Kowalski, and S. Kokot. Analiza modalna drgań budynków poddanych wstrząsom górniczym. Raport z pracy naukowo-badawczej dla ZG Rudna w Polkowicach wykonanej w okresie kwiecień-sierpień 2002. Technical report, Politechnika Opolska, 2002.

Phd thesis (Praca doktorska)

S. Kokot. Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji rozkładów uszkodzeń w układach belkowo-ramowych poprzez pomiary ich drgań (Application of genetic algorithms in dynamic identification of damage distributions in beams and frames). PhD thesis, Politechnika Opolska, Opole, June 2007. (In Polish).

W/w rozprawa doktorska została wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w grudniu 2009 r.

Master's thesis (Praca magisterska)

S. Kokot. Redukcja drgań wysokich budynków poddanych działaniu wiatru z zastosowaniem strojonych tłumików masowych (Application of tuned mass dampers to mitigate wind-induced vibrations in tall buildings). Master's thesis, Politechnika Opolska, Opole, July 2002. (In Polish).


Ostatnia aktualizacja: 29-04-2016 | 14:46:12
Copyright Seweryn Kokot