Publications

Peer reviewed journals

[1] S. Kokot, Z. Zembaty, and P. Bobra. An analysis of the effectiveness of application of rotation rate sensors in non destructive damage evaluation. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, Damage Assessment of Structures X:783-790, 2013.
[2] Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. Application of rotation rate sensors in an experiment of stiffness "reconstruction". Smart Materials and Structures, 22(7), 2013. open access: full paper.
[3] S. Kokot. Analiza ramy żelbetowej na obciążenia wyjątkowe według metody zastępczej ścieżki obciążenia. Inżynieria i Budownictwo, 8, Aug. 2012.
[4] S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. Static and dynamic analysis of a reinforced concrete flat slab frame building for progressive collapse. Engineering Structures, 40:205-217, 2012.
[5] Z. Zembaty and S. Kokot. Application of rotational measurements in stiffness reconstruction of beams and frames. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, 413-414:189-194, June 2009.
[6] S. Kokot and Z. Zembaty. Damage reconstruction of 3d frames using genetic algorithms with Levenberg-Marquardt local search. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(2):311-323, 2009.
[7] S. Kokot and Z. Zembaty. Vibration based stiffness reconstruction of beams and frames by observing their rotations under harmonic excitations — Numerical analysis. Engineering Structures, 31(7):1581-1588, 2009.
[8] S. Kokot and Z. Zembaty. Reconstruction problem of reinforced concrete beams under harmonic excitations. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, 347:691-696, 2007.
[9] S. Kokot and Z. Zembaty. Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń konstrukcji za pomocą pomiarów drgań i analiz numerycznych. Inżynieria i Budownictwo, 62(4):215-218, 2006.
[10] S. Kokot. Analiza efektywności numerycznej wybranych metod detekcji uszkodzeń w konstrukcjach prętowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 102:201-208, 2004.

Conference proceedings

[1] Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. "Rekonstruowanie" zmian sztywności belki poprzez pomiary kąta obrotu jej osi. In 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Rzeszów - Krynica, Sept. 2012.
[2] Z. Zembaty and S. Kokot. Monitorowanie zmian sztywności przestrzennych konstrukcji prętowych poprzez pomiary ich drgań harmonicznych. In 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, pages 883-890, Kielce-Krynica, Sept. 2010.
[3] S. Kokot and Z. Zembaty. Vibration based seismic damage reconstruction of r/c structures. In First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneve, Switzerland, 2007.
[4] S. Kokot and Z. Zembaty. Odtwarzanie rozkładów sztywności belek za pomoc pomiarów ich drgań. In Pięćdziesiąta Trzecia Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, volume 2, pages 479-486, Krynica, 2007.
[5] S. Kokot and Z. Zembaty. Porównanie efektywności dwóch metod detekcji i lokalizacji uszkodzeń w układach belkowych. In Pięćdziesiąta Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, pages 85-92, Krynica, 2004.

Expertises

[1] S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. Static and dynamic analysis of a reinforced concrete flat slab frame building for progressive collapse. JRC Scientific and Technical Reports JRC 62663, European Commission, Joint Research Centre, 2010.
[2] S. Kokot. Literature survey on current methodologies of assessment of building robustness and avoidance of progressive collapse. JRC Scientific and Technical Reports JRC 5598, European Commission, Joint Research Centre, 2009.
[3] Z. Zembaty and S. Kokot. Seismic calculations of bridge structure designed by MGGP S.A. for Darnah location in Libya. Technical report, Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Tarnów, 2007.
[4] Z. Zembaty and S. Kokot. Wyznaczenie zastępczych sił bezwładności, przyjętych jako wymuszenie kinematyczne od drgań podłoża gruntowego dla celów projektowania nowej zabudowy kubaturowej w obszarze LGOM, BU-14/07, dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (Determination of eqivalent inertia forces of the kinematic excitations to design new buildings in the LGOM Copper Basin). Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2007.
[5] Z. Zembaty and S. Kokot. Ocena odporności zabudowy kubaturowej miasta Polkowice do Planu Ruchu 2008-2010 w oparciu o skalę GSI-2004, , BU-15/07, dla Instytu Techniki Budowlane, (Assesment of seismic resistance of Polkowice building stock for the mine activity plan for 2008-2010 using GSI-2004 scale). Technical report, Politechnika Opolska, 2007.
[6] Z. Zembaty, T. Chmielewski, M. Kowalski, and S. Kokot. Wyznaczenie wielkości wymuszeń kinematycznych od wstrząsów górniczych w warunkach lgom wraz z oceną szkodliwości ich oddziaływań w oparciu o kryteria prędkości i przemieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem składowiska Żelazny most. Raport z pracy naukowo-badawczej dla KGHM w Lubinie wykonywanej w okresie styczeń-lipiec 2004 - etap II: Model obciążenia sejsmicznego składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Technical report, Politechnika Opolska, 2004.
[7] Z. Zembaty, T. Chmielewski, M. Kowalski, and S. Kokot. Analiza modalna drgań budynków poddanych wstrząsom górniczym. Raport z pracy naukowo-badawczej dla ZG Rudna w Polkowicach wykonanej w okresie kwiecień-sierpień 2002. Technical report, Politechnika Opolska, 2002.

Phd thesis

S. Kokot. Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji rozkładów uszkodzeń w układach belkowo-ramowych poprzez pomiary ich drgań (Application of genetic algorithms in dynamic identification of damage distributions in beams and frames). PhD thesis, Politechnika Opolska, Opole, June 2007. (In Polish).

Master's thesis

S. Kokot. Redukcja drgań wysokich budynków poddanych działaniu wiatru z zastosowaniem strojonych tłumików masowych (Application of tuned mass dampers to mitigate wind-induced vibrations in tall buildings). Master's thesis, Politechnika Opolska, Opole, July 2002. (In Polish).