Logo

Dydaktyka

Mechanika budowli (kierunek: Architektura i Urbanistyka)

Treść ćwiczenia projektowego: Dla podanego schematu kratownicy wyznaczyć siły osiowe w prętach (dwoma metodami) i zaznaczyć, które pręty są rozciągane, a które ściskane.

Schematy kratownic: plik pdf

Przypisanie schematów: tutaj

Dane: a - liczba liter w imieniu w metrach [m], h - liczba liter w nazwisku dzielone przez 2 w [m], P - liczba liter w imieniu x 10 w [kN].

Podstawy inżynierii sejsmicznej (studia niestacjonarne)

Strona tytułowa projektu: plik pdf

Dane wejściowe znajdują się: tutaj

Program Opensees można ściągnąć ze strony: http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/user/download.php po uprzednim zarejestrowaniu się.

Przykładowy plik wejściowy (do modyfikacji): plik tcl

i dodatkowy plik potrzebny do obliczeń spektrum odpowiedzi, który wywoływany jest z pliku wejściowego: dodatkowy plik tcl

Dynamika budowli (studia stacjonarne)

Zagadnienie własne

Schematy układów ramowych: Proszę przyjąć: a - liczba liter w imieniu, b - liczba liter w nazwisku, d - liczba liter w imieniu. Przekrój poprzeczny prostokątny 0.2x0.3m. Moduł Younga E = 32 GPa. Gęstość betonu 2400kg/m3. Obliczenia wykonać w środowisku Matlab lub Octave (szczegóły poniżej)

Numery schematów: schematy 1-48, schematy 49-96

Przykładowy plik wejściowy db_zad1.m

Biblioteka Calfem potrzebna do rozwiązania zagadnienia własnego: calfem.zip

Obliczenia w programie Matlab

Należy rozpakować katalog 'calfem' i umieścić w dowolnym miejscu na twardym dysku. Następnie należy po uruchomieniu Matlaba dodać miejsce, w którym znajduje się katalog 'calfem' klikając menu Plik, a następnie opcję 'Set path'. Tam dodajemy ścieżkę katalogu 'calfem' razem z podkatalogami.

Obliczenia w darmowym programie Octave (odpowiednik programu Matlab)

Wyniki kolokwium 2017 : plik txt

Konsultacje

ul. Katowicka 48, pokój nr 206 (drugie piętro, stary budynek).

godziny konsultacji:


Ostatnia aktualizacja: 30-01-2017 | 16:44:02
Copyright Seweryn Kokot