Dydaktyka

Podstawy inżynierii sejsmicznej (studia niestacjonarne)

Strona tytułowa projektu: plik pdf

Dane wejściowe znajdują się: tutaj

Program Opensees można ściągnąć ze strony: http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/user/download.php po uprzednim zarejestrowaniu się.

Przykładowy plik wejściowy (do modyfikacji): plik tcl

i dodatkowy plik potrzebny do obliczeń spektrum odpowiedzi, który wywoływany jest z pliku wejściowego: dodatkowy plik tcl

Dynamika budowli (studia stacjonarne)

 • Zagadnienie własne

  Schematy układów ramowych:

  Proszę przyjąć: a - liczba liter w imieniu, b - liczba liter w nazwisku, d - liczba liter w imieniu. Przekrój poprzeczny prostokątny dydaktyka_23a408b7c62b0a2aa2b23f96c6f7ee20dab01bbd.png. Moduł Younga dydaktyka_bb3674806a5d4087aff236a6d190b4cae6f1e9db.png. Gęstość betonu dydaktyka_a5f957469ae34a8657da7951e09f6dfeeab0f026.png. Obliczenia wykonać w środowisku Matlab lub Octave (szczegóły poniżej)

  Numery schematów: schematy 1-48, schematy 49-96

  Przykładowy plik wejściowy m-file

  Biblioteka Calfem potrzebna do rozwiązania zagadnienia własnego: calfem.zip

  Obliczenia w programie Matlab

  Należy rozpakować katalog 'calfem' i umieścić w dowolnym miejscu na twardym dysku. Następnie należy po uruchomieniu Matlaba dodać miejsce, w którym znajduje się katalog 'calfem' klikając menu Plik, a następnie opcję 'Set path'. Tam dodajemy ścieżkę katalogu 'calfem' razem z podkatalogami.

  Obliczenia w darmowym programie Octave (odpowiednik programu Matlab)

  • ściągnij plik instalacyjny ze strony https://www.gnu.org/software/octave/
  • dodaj ścieżkę do katalogu calfem np.: addpath("C:\\")
  • dodaj ścieżkę do katalogu z projektem np.: addpath("C:\")
  • uruchom plik wejściowy wpisując jego nazwę w oknie komend

  Wyniki kolokwium - dynamika budowli 2018